Công Ty TNHH Kỹ Thuật Công Nghiệp Hoàng Phước Trung

theo đuổi ước mơ - bắt đầu từ sự sáng tạo

Hoang Phuoc Trung Industrial Technology Co.,Ltd

480/8E Ma Lo Street, Binh Hung Hoa A Ward, Binh Tan District, Ho Chi Minh City
Tel: (+84) 28 3620 2879
Fax: (+84) 28 3620 2879
Email: sales@hpttechco.com