Công Ty TNHH Kỹ Thuật Công Nghiệp Hoàng Phước Trung

theo đuổi ước mơ - bắt đầu từ sự sáng tạo

Bơm ly tâm Một cấp/Hai Cấp BB2

Thông số thiết kế: Lưu lượng: 25 ~ 3500 m3/h Cột áp : 50 ~ 450 m Nhiệt độ : -800C ~ 4500C

Tóm tắt sản phẩm:

Cánh guồng cấp đầu tiên có kết cấu hút đôi hoặc cánh guồng có cánh quạt đơn hai cấp bố trí tựa lưng, cột chống đỡ hai đoạn, tách biết hướng xuyên tâm; hoặc sử dụng 1 bánh xe có cánh quạt hút đôi; cột chống đỡ 2 đoạn; tách biệt hướng xuyên tâm.

Thông số thiết kế:

Lưu lượng:  25 ~ 3500 m3/h

Cột áp     :  50 ~ 450 m 

Nhiệt độ  :  -800C ~ 4500C

Lĩnh vực ứng dụng:

Bơm dầu nóng nhiệt độ cao, bơm nước tuần hoàn nồi hơi, bơm nước nhiệt độ cao, bơm ở nhiệt độ thấp ngành công nghiệp hoá chất than, bơm ly tâm dạng tải trọng hoá dầu nặng,...