Công Ty TNHH Kỹ Thuật Công Nghiệp Hoàng Phước Trung

theo đuổi ước mơ - bắt đầu từ sự sáng tạo

Bơm ly tâm đa cấp tự cân bằng kết cấu BB5

Thông số thiết kế: Lưu lượng: 60 ~ 2500 m/h Cột áp: 600 ~ 4500 m Nhiệt độ: -1000C ~ 4500C Tốc độ quay: 980 r/min Công suất: < 28000 kw

Tóm tắt sản phẩm:
Cánh guồng có cánh quạt cấp đầu tiên là cánh guồng có cánh quạt hút đôi, các cánh guồng còn lại được bố trí xứng đôi, lực hướng trục tự cân bằng; hướng trục vỏ bên trong tự cách biệt, dòng chảy vỏ ốc xoắn đôi tự đối xứng, lực xuyên tâm tự cân bằng, hướng trục khép kín ứng dụng kết cấu khép kín tổ hợp của ốc xoắn đa đầu bơm ngược khép kín + máy móc khép kín (thêm nguyên liệu dạng bùn khép kín, răng lược khép kín).
Thông số thiết kế:
Lưu lượng     :  60 ~ 2500 m3/h
Cột áp           :   600 ~ 4500 m
Nhiệt độ        :   -1000°C ~ 4500°C
Tốc độ quay  :   980 r/min
Công suất      :   < 28000 kw
Lĩnh vực ứng dụng:
Bơm đánh vẩy nhà máy thép, máy bơm nồi hơi, bơm nucớ cắt tiêu điểm tinh lọc/ bơm cấp nguyên liệu Hydrogen hoá, bơm phân bón amoni clorua/ ammonia lỏng, bơm nước cho giếng dầu,...