Công Ty TNHH Kỹ Thuật Công Nghiệp Hoàng Phước Trung

theo đuổi ước mơ - bắt đầu từ sự sáng tạo

Bơm ly tâm đa cấp tư cân bằng kết cấu BB4

Thông số thiết kế: Phân loại dòng cao áp và dòng áp lực vừa. Dòng cao áp lưu lượng: 60 ~ 2500 m/h Cột áp: 300 ~ 2800 m Nhiệt độ: -1000C ~ 3000C Tốc độ...

Tóm tắt sản phẩm:
Bơm tách biệt hướng xuyên tâm dạng phân đoạn; cánh guồng có cánh quạt được bố trí đối xứng nhau (cánh guồng có cánh quạt cấp đầu tiên có thể sử dụng cánh guồng có cánh quạt hút đôi), lực hướng trục tự cân bằng; hướng trục khép kín ứng dụng kết cấu khép kín tổ hợp của ốc xoắn đa đầu bơm ngược khép kín, cuối trục khép kín là ốc xoắn đa đầu bơm ngược khép kín + máy mọc khép kín (thêm nguyên liệu dạng bùn khép kín, răng lược khép kín).
Thông số thiết kế: Phân loại dòng cao áp và dòng áp lực vừa.
Dòng cao áp lưu lượng:  60 ~ 2500 m/h
Cột áp                          :  300 ~ 2800 m
Nhiệt độ                       :  -1000C ~ 3000C
Tốc độ quay                 :  2980 r/h
Công suất                     :  5500 kw
Lĩnh vực ứng dụng:
Bơm khử cặn nhà máy thép, máy bơm nước nồi hơi, bơm nước cho giếng dầu, bơm nước áp lực cao và nhiệt độ cao ngành công nghiệp hoá chất than, bơm ly tâm dạng tải trọng háo dầu nặng,...