Công Ty TNHH Kỹ Thuật Công Nghiệp Hoàng Phước Trung

theo đuổi ước mơ - bắt đầu từ sự sáng tạo

Bơm ly tâm đa cấp tự cân bằng kết cấu BB3

Thông số thiết kế: Lưu lượng: 300 ~ 6500 m/h Cột áp: 200 ~ 1200 m Nhiệt độ: -1000C ~ 2500C Tốc độ quay: 980 - 1480 - 2980 r/h Công suất: 5500 kw

Tóm tắt sản phẩm:
Tách biệt cấp độ vỏ. Bánh xe có cánh quạt cấp đầu tiên có thể sử dụng bánh xe có cánh quạt hút đôi, các bánh xe có cánh quạt được bố trí đối xứng nhau, lức hướng trục tự cân bằng, dòng chảy vỏ ốc xoắn đôi sắp xếp đối xứng, lực xuyên tâm tự cân bằng, hướng trục khép kín ứng dụng kết cấu khép kín tổ hợp của ốc xoắn đa đầu bơm ngược khép kín, cuối trục khép kín là ốc xoắn đa đầu bơm ngược khép kín + máy móc khép kín (thêm nguyên liệu dạng bùn khép kín, răng lược khép kín).
Thông số thiết kế:
Lưu lượng    : 300 ~ 6500 m3/h
Cột áp         : 200 ~ 1200 m
Nhiệt độ      : -1000°C ~ 2500°C
Tốc độ quay : 980 - 1480 - 2980 r/h
Công suất    : 5500 kw
Lĩnh vực ứng dụng:
Bơm dầu bơm nước cho giếng dầu, bơm nước áp lực cao ngành công nghiệp hoác chất than/ bơm dung dịch methanol, bơm ly tâm dạng tải trọng hoá dầu nặng.