Công Ty TNHH Kỹ Thuật Công Nghiệp Hoàng Phước Trung

theo đuổi ước mơ - bắt đầu từ sự sáng tạo

Contact

480/8E Ma Lo Street, Binh Hung Hoa A Ward, Binh Tan District , Ho Chi Minh City

Tel : 028 3620 2879 - 028 3620 2879 MST : 031343214 Email: hpttechco@gmail.com

Đối tác